Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw

Route de Wallonie, 31 A

B.- 7011 Mons (Ghlin)

 

identificatienummer : 82599

ondernemingsnummer : 0465.000.776

 

SECRETARIAAT

Algemeen

Mieke Versluys

Koersen / Fokkerij

Patrick Bauffe

Boekhouding

Eddy Van Overbeke

* mv@trotting.be

( +32 (0)65 220 220      

Ê +32 (0)65 220 228

* pb@trotting.be

( +32 (0)65 220 222

( +32 (0)65 220 223

Ê +32 (0)65 220 228

* evo@trotting.be

( +32 (0)65 220 224      

Ê +32 (0)65 220 228