<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Welcome on the site
BIENVENUE SUR LE SITE OFFICIEL DE LA FEDERATION BELGE DES COURSES HIPPIQUES
 
WELKOM OP DE OFFICIELE SITE VAN DE BELGISCHE FEDERATIE VOOR PAARDENWEDRENNEN